Adli Bilişim Nedir?

Yolsuzluk, hırsızlık ve suistimaller günümüzde kağıt ortamlardan çıkıp elektronik ortama geçmiştir ve artık kamu ve özel kuruluşlardaki verinin tamamına yakını elektronik ortaklarda saklanmaktadır. Bu nedenle elektronik verinin kurtarılması ve güvenliği, suistimal incelemeleri ve anlaşmazlık çözümlerinde çok önemli bir rol oynamaktadır.  Adli Bilişim kısaca, elektronik verilerin mahkemelerde delil olarak kabul edilecek şekilde toplanması ve analizi sürecidir.…